Protokol Özel Koruma ve Güvenlik Hakkında

Protokol Özel Koruma ve Güvenlik;

2011 yılından itibaren özel güvenlik hizmetlerini çağdaş bir uygulama ile sürdüren firmamız, 5188 sayılı yasa kapsamında Güvenlik Hizmeti vermeye yetkili kılınmıştır.

Ayrıca bu kanun kapsamında, kurum kuruluş ve kişiler ile halka açık tesis ve sosyal etkinliklerin korunmalarına yönelik olarak, her türlü teçhizat ve eğitimle desteklenmiş üniformalı veya sivil kıyafetli profesyonel kadrolarla Yakın Koruma hizmeti verilmektedir.


Güvenlik Personeli Yetkisi ;
Kanunen sahip olduğu yetkilerin yanı sıra, işletme yönetimi veya ihtiyaç sahibi ile firmamız güvenlik danışmanlarının ortak hazırlayacakları Rutin ve Acil Güvenlik Talimatları doğrultusunda 5188 sayılı yasa kapsamında yetki ve sorumluluk verilmektedir.

Güvenlik Danışmanlığı;
Protokol Özel Koruma ve Güvenlik ; Asgari Bütçe Azami Güvenlik prensibi doğrultusunda, proje aşamasından itibaren en son teknolojik gelişmeleri baz alan ekipmanlarla oluşturulacak güvenlik politikası ışığında uzun vadeli güvenlik çözümleri sunmaktadır.