HİZMETLERİMİZ :

- Güvenlik Mühendisliği ve Proje Danışmanlığı Hizmetlerimiz ;
- Tehdit Değerlendirilmesi, Risk Analizi ve Güvenlik Mühendisliği Projesinin Dizaynı,
- Güvenlik Mühendisliği Dökümanın hazırlanması,
- Mimari projenin hazırlanan güvenlik dokümanına uygun olarak geliştirilmesi ve dizaynı,
- Mimari Firma ile etkin çalışma, İhale sürecinde müşteriye etkin ve doğru danışmanlık,
- Elektronik ekipman ve cihazların saha testleri, montaj işlerine süpervizörlük,
- Devreye alma kabullere etkin katılım, Rutin Güvenlik Sisteminin kontrolü ve testi.
- Güvenlik Denetimi ve uygulamalı güvenlik personeli düzey tespitinin yapılması.


Personel Seçimi ve İşe Alma;
Özel güvenlik hizmetlerinin nitelik ve değeri, bu hizmetleri sağlayan ücretlilerin kabiliyet ve niteliklerinden son derece etkilenir.
Firmamız güvenlik personeli adaylarının profesyonel niteliklerini değerlendirmeye imkan verecek objektif kriterler esasına göre seçilmesine özel önem verir.

Bu nedenle, adayların 5188 sayılı yasaya tabi çalışma izin belgesi olsa bile, proje yapısına uygun kişileri belirleyerek işe başlamadan önce eğitimlerinin yeterliliğini test etmektedir.


Risk analizi ve Prosedürler;
Protokol Özel Koruma ve Güvenliğin öncelikli ilkelerinden biri de, uygun zaman ve mekanda doğru hizmeti sunmaktır. Koşullar ne olursa olsun, profesyonelce yaklaşımlarla, zaman ve mekana uygun doğru güvenlik modelini geliştirmek esastır. Risk analizi ve yönetiminin amacı; kurumların olabilecek tehlikelere karşı uygun cevap verebilecek, kasıtlı ya da kasıtsız tehditlerin etkisini ve olma ihtimalini azaltacak hazırlıkları, prosedürleri ve kontrolleri tespit etmektir.


Protokol Özel Koruma ve Güvenlik uzmanları, her müşterinin özel gereksinimine uygun etkili, esnek ve dinamik bir güvenlik sistemi oluşturur. Bilgilerin toplanması ve potansiyel risklerin belirlenmesinde kapsamlı ve özgün metotlar uygular.